Projektledarskap i bygg- och anläggningsprojekt: Förbättrat ledarskap genom coaching?
Rapport, 2007

Författare

Alexander Styhre

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Projektledning

Per-Erik Josephson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Samhällsbyggnadsteknik

ISBN

978-91-976181-4-4

Mer information

Skapat

2017-10-07