Centrum för management i byggandet - ett fungerande nätverk
Magazine article, 2005

Author

Per-Erik Josephson

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Building Economics and Management

Miljöforskning för ett uthålligt samhälle, Formas

1650-4925 (ISSN)

Subject Categories

Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics

Civil Engineering

More information

Created

10/6/2017