Centrum för management i byggandet - ett fungerande nätverk
Artikel i övrig tidskrift, 2005

Författare

Per-Erik Josephson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi

Miljöforskning för ett uthålligt samhälle, Formas

1650-4925 (ISSN)

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06