Radioteleskop för alla
Magazine article, 2021

Vid Onsala rymdobservatorium finns två små radioteleskop som är tillgängliga för alla. SALSA-antennerna används flitigt av gymnasiestudenter från Sverige och hela världen. Ett nytt projekt på Chalmers ska göra det möjligt för fler och yngre studenter att själv styra ett eget teleskop, och få närkontakt med vår galax och annat i rymden.

citizen science

satellites

Milky Way

education

astronomy

radio astronomy

Author

Robert Cumming

Chalmers, Space, Earth and Environment, Onsala Space Observatory

Eskil Varenius

Chalmers, Space, Earth and Environment, Onsala Space Observatory

Jean Baptiste Jolly

Chalmers, Space, Earth and Environment, Astronomy and Plasmaphysics

Andri Spilker

Chalmers, Space, Earth and Environment, Astronomy and Plasmaphysics

Fysikaktuellt

0283-9148 (ISSN)

Vol. 2021 2 5-7

SALSA: radio telescope projects for years 6‐9 (högstadiet)

Swedish Research Council (VR) (2020-00586), 2020-01-01 -- 2021-12-31.

Subject Categories

Didactics

Learning

Pedagogical Work

Driving Forces

Sustainable development

Infrastructure

Onsala Space Observatory

More information

Latest update

3/1/2022 1