Radioteleskop för alla
Artikel i övrig tidskrift, 2021

Vid Onsala rymdobservatorium finns två små radioteleskop som är tillgängliga för alla. SALSA-antennerna används flitigt av gymnasiestudenter från Sverige och hela världen. Ett nytt projekt på Chalmers ska göra det möjligt för fler och yngre studenter att själv styra ett eget teleskop, och få närkontakt med vår galax och annat i rymden.

citizen science

satellites

Milky Way

education

astronomy

radio astronomy

Författare

Robert Cumming

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Onsala rymdobservatorium

Eskil Varenius

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Onsala rymdobservatorium

Jean Baptiste Jolly

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Astronomi och plasmafysik

Andri Spilker

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Astronomi och plasmafysik

Fysikaktuellt

0283-9148 (ISSN)

Vol. 2021 2 5-7

SALSA: radioteleskopprojekt för högstadiet

Vetenskapsrådet (VR) (2020-00586), 2020-01-01 -- 2021-12-31.

Ämneskategorier

Didaktik

Lärande

Pedagogiskt arbete

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Infrastruktur

Onsala rymdobservatorium

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-01