SALSA: radioteleskopprojekt för högstadiet
Forskningsprojekt , 2020 – 2021

Sedan mer än ett decennium har vi även erbjudit studenter från gymnasiet och uppåt att själva få observera med två mindre radioteleskop, SALSA vid Onsala rymdobservatorium. Nu vill vi utveckla aktiviteter med de små radioteleskopen SALSA med syfte för att öka intresset för MINT-ämnen i åldersgruppen årskurs 6-9. 

Deltagare

Robert Cumming (kontakt)

Kommunikatör vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Onsala rymdobservatorium

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Projekt-id: 2020-00586
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Onsala rymdobservatorium

Infrastruktur

Publikationer

2021

Radioteleskop för alla

Artikel i övrig tidskrift

Mer information

Senast uppdaterat

2020-08-04