Kartläggning av vetenskapsstödjande aktiviteter riktade till skolan
Report, 2021

En kartläggning av vetenskapsstödjande aktiviteter riktade till skola och förskola på uppdrag av Kungliga vetenskapsakademien med finansiering av Wallenbergstiftelserna. Det övergripande syftet är att teckna en bred bild av de aktiviteter som genomförs av olika organisationer för att stödja vetenskaplig inlärning och intresse, inom alla vetenskapsområden, inom Sverige och med huvudfokus på det senaste decenniet.

Author

Anders Johansson

Chalmers, Communication and Learning in Science, Engineering Education Research - EER (Chalmers)

Subject Categories

Educational Sciences

More information

Latest update

9/20/2021