Innovativ lokal bostadsutveckling - markanvisningskonkurrenser som professionellt laboratorium
Other, 2022

Bostadsbyggande i Sverige är en utmanande klimatfråga med tydliga kopplingar till kostnadsutvecklingen och risker av att bygga socialt segregerade områden. Detta projekts centrala idé är att markanvisningstävlingar kan användas som ett innovativt sätt att möta dessa utmaningar. Markanvisningar är en tävlingsform för arkitektur, byggande och planering som används av kommuner för att utveckla och genomföra projekt på offentligt ägd mark.

Bostadsbyggande

Hållbarhet

Markanvisningstävling

Styrmedel

innovation

Creator

Magnus Rönn

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Design

Anna Braide

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Design

Christian Koch

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Construction Management

Stefan Gottlieb

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Construction Management

Innovative local dwelling development - design developer competitions as professional laboratory

Formas (2020-00017), 2020-05-01 -- 2020-12-31.

Driving Forces

Sustainable development

Innovation and entrepreneurship

Subject Categories

Arts

Economics and Business

More information

Latest update

4/27/2022