Innovativ lokal bostadsutveckling - markanvisningskonkurrenser som professionellt laboratorium
Övrigt, 2022

Bostadsbyggande i Sverige är en utmanande klimatfråga med tydliga kopplingar till kostnadsutvecklingen och risker av att bygga socialt segregerade områden. Detta projekts centrala idé är att markanvisningstävlingar kan användas som ett innovativt sätt att möta dessa utmaningar. Markanvisningar är en tävlingsform för arkitektur, byggande och planering som används av kommuner för att utveckla och genomföra projekt på offentligt ägd mark.

Bostadsbyggande

Hållbarhet

Markanvisningstävling

Styrmedel

innovation

Upphovsman

Magnus Rönn

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Anna Braide

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Christian Koch

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Stefan Gottlieb

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Innovativ lokal bostadsutveckling - markanvisningskonkurrenser som professionellt laboratorium

Formas (2020-00017), 2020-05-01 -- 2020-12-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Konst

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-27