Innovativ lokal bostadsutveckling - markanvisningskonkurrenser som professionellt laboratorium
Forskningsprojekt , 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Christian Koch (kontakt)

Professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Anna Braide

Tekniklektor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Stefan Gottlieb

Forskare vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Magnus Rönn

Gästforskare vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Finansiering

Formas

Projekt-id: 2020-00017
Finansierar Chalmers deltagande under 2020

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-17