Akademiska uppdrag måste förenas med hållbart arbetsliv
Magazine article, 2022

Många akademiska uppdrag ryms inte i bemanningsplaner och utförs därmed på fritiden. Därför vill Hans Malmström och Raffaella Negretti införa en modell som bygger på SMART bemanning – syftesdriven, medveten, ansvarsfull, realistisk och transparent.

akademiska uppdrag

arbetstid

akademiskt medarbetarskap

bemanningsplan

Hållbart arbetsliv

tjänstgöringsplan

serviceuppdrag

Author

Hans Malmström

Chalmers, Communication and Learning in Science, Language and Communication

Raffaella Negretti

Chalmers, Communication and Learning in Science, Language and Communication

Universitetsläraren

0282-4973 (ISSN)

Vol. 2022 3 34-35

Subject Categories

Other Humanities

Roots

Basic sciences

More information

Latest update

7/13/2022