Samverkan vid införande av ny examens- och utbildningsstruktur i svensk ingenjörsutbildning - etablerandet av nätverket Ingenjörsutbildningarna
Report, 2007

Bolognaprocessen

nätverk

Ingenjörsutbildning

Author

Johan Malmqvist

Chalmers, Product and Production Development, Product Development

Kristina Edström

Anders Lundin

Svante Gunnarsson

Marie Arehag

Centre for Competence and Knowledge Building in Higher Education (CKK)

Per Warfvinge

Subject Categories

Pedagogical Work

More information

Created

10/6/2017