Samverkan vid införande av ny examens- och utbildningsstruktur i svensk ingenjörsutbildning - etablerandet av nätverket Ingenjörsutbildningarna
Rapport, 2007

Bolognaprocessen

nätverk

Ingenjörsutbildning

Författare

Johan Malmqvist

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling

Kristina Edström

Anders Lundin

Svante Gunnarsson

Marie Arehag

Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK)

Per Warfvinge

Ämneskategorier

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-06