Produktens eller samhällets miljöproblem? Om miljöfrågans hantering och kommunikation inom Volvo Lastvagnar
Report, 2007

Marknadskommunikation

Marknadsföring

Miljö

Volvo Lastvagnar

Author

Emma Rex

Chalmers, Centre for Environment and Sustainability (GMV)

Chalmers, Energy and Environment, Environmental Systems Analysis

Subject Categories

Other Mechanical Engineering

Business Administration

Report / Division of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology

More information

Created

10/8/2017