Produktens eller samhällets miljöproblem? Om miljöfrågans hantering och kommunikation inom Volvo Lastvagnar
Rapport, 2007

Marknadskommunikation

Marknadsföring

Miljö

Volvo Lastvagnar

Författare

Emma Rex

Chalmers, Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Företagsekonomi

Report / Division of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology

Mer information

Skapat

2017-10-08