Forskning om elöverkänslighet och andra effekter av elektromagnetiska fält
Report, 2004

hälsoeffekter

Elektromagnetiska fält

Author

Anders Ahlbom

Maria Feychting

Yngve Hamnerius

Chalmers, Department of Electromagnetics, Bioelectromagnetics

Lena Hillert

Subject Categories

Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering

Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology

Other Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering

More information

Created

10/6/2017