Forskning om elöverkänslighet och andra effekter av elektromagnetiska fält
Rapport, 2004

hälsoeffekter

Elektromagnetiska fält

Författare

Anders Ahlbom

Maria Feychting

Yngve Hamnerius

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Bioeffekt

Lena Hillert

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06