Patent och innovationer för tillväxt och välfärd
Book, 2006

Patent- och IP-frågor har förts upp på hög politisk och industriell ledningsnivå på olika håll i världen. En svensk statlig utredning av patentering och tillväxt har just avslutats (SOU 2006:80). Utredningen är baserad på ett dussintal delstudier och visar genomgående på starka samband mellan FoU, patent, innovationer och tillväxt, speciellt för stora företag. Små innovationsföretag har däremot svårigheter att växa sig stora på grund av behov av komplementresurser och uppköp, inte minst från utlandet. Patent- och IP-kunnandet var dock i allmänhet lågt. Utredningen föreslår därför kraftigt ökade insatser i industrin, högskolevärlden och staten för ökad patentering och IP-kompetens, bland annat att ca 4 % av FoU-satsningar avsätts till IP-satsningar. Professor Ove Granstrand vid Chalmers har varit särskild utredare.Patent- och IP-frågor har förts upp på hög politisk och industriell ledningsnivå på olika håll i världen. En svensk statlig utredning av patentering och tillväxt har just avslutats (SOU 2006:80). Utredningen är baserad på ett dussintal delstudier och visar genomgående på starka samband mellan FoU, patent, innovationer och tillväxt, speciellt för stora företag. Små innovationsföretag har däremot svårigheter att växa sig stora på grund av behov av komplementresurser och uppköp, inte minst från utlandet. Patent- och IP-kunnandet var dock i allmänhet lågt. Utredningen föreslår därför kraftigt ökade insatser i industrin, högskolevärlden och staten för ökad patentering och IP-kompetens, bland annat att ca 4 % av FoU-satsningar avsätts till IP-satsningar. Professor Ove Granstrand vid Chalmers har varit särskild utredare.

patent

välfärd

innovationer

tillväxt

Author

Ove Granstrand

Chalmers, Technology Management and Economics, Industrial Management and Economics

Subject Categories

Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics

Other Mechanical Engineering

ISBN

91-38-22626-X

More information

Created

10/6/2017