Patent och innovationer för tillväxt och välfärd
Bok, 2006

Patent- och IP-frågor har förts upp på hög politisk och industriell ledningsnivå på olika håll i världen. En svensk statlig utredning av patentering och tillväxt har just avslutats (SOU 2006:80). Utredningen är baserad på ett dussintal delstudier och visar genomgående på starka samband mellan FoU, patent, innovationer och tillväxt, speciellt för stora företag. Små innovationsföretag har däremot svårigheter att växa sig stora på grund av behov av komplementresurser och uppköp, inte minst från utlandet. Patent- och IP-kunnandet var dock i allmänhet lågt. Utredningen föreslår därför kraftigt ökade insatser i industrin, högskolevärlden och staten för ökad patentering och IP-kompetens, bland annat att ca 4 % av FoU-satsningar avsätts till IP-satsningar. Professor Ove Granstrand vid Chalmers har varit särskild utredare.Patent- och IP-frågor har förts upp på hög politisk och industriell ledningsnivå på olika håll i världen. En svensk statlig utredning av patentering och tillväxt har just avslutats (SOU 2006:80). Utredningen är baserad på ett dussintal delstudier och visar genomgående på starka samband mellan FoU, patent, innovationer och tillväxt, speciellt för stora företag. Små innovationsföretag har däremot svårigheter att växa sig stora på grund av behov av komplementresurser och uppköp, inte minst från utlandet. Patent- och IP-kunnandet var dock i allmänhet lågt. Utredningen föreslår därför kraftigt ökade insatser i industrin, högskolevärlden och staten för ökad patentering och IP-kompetens, bland annat att ca 4 % av FoU-satsningar avsätts till IP-satsningar. Professor Ove Granstrand vid Chalmers har varit särskild utredare.

patent

välfärd

innovationer

tillväxt

Författare

Ove Granstrand

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell organisation och ekonomi

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Annan maskinteknik

ISBN

91-38-22626-X

Mer information

Skapat

2017-10-06