Frågor inför impregnering av betong med silaner
Magazine article, 2008

Silaner

Betong

Impregnering

Author

Ralejs Tepfers

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Structural Engineering

Bygg & Teknik

0281-658X (ISSN)

Vol. Årgång 100 7 50-52

Subject Categories

Civil Engineering

More information

Created

10/6/2017