Frågor inför impregnering av betong med silaner
Artikel i övrig tidskrift, 2008

Silaner

Betong

Impregnering

Författare

Ralejs Tepfers

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Bygg & Teknik

0281-658X (ISSN)

Vol. Årgång 100 7 50-52

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06