Erfarenheter från mätningar i, och beräkningar av fliseldade rostpannor
Other conference contribution, 2002

förvränning

Rostpannor

biobränslen

Author

Henrik Thunman

Department of Energy Conversion

Svenska Panndagarna, Värme och kraftsektionen Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse, Göteborg 6-7 februari 2002. Föreläsningsanteckningar

Subject Categories

Other Environmental Engineering

More information

Created

10/7/2017