Erfarenheter från mätningar i, och beräkningar av fliseldade rostpannor
Övrigt konferensbidrag, 2002

förvränning

Rostpannor

biobränslen

Författare

Henrik Thunman

Institutionen för energiomvandling

Svenska Panndagarna, Värme och kraftsektionen Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse, Göteborg 6-7 februari 2002. Föreläsningsanteckningar

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07