Livscykelanalys av golvmaterial. En jämförelse av linoleum, PVC-matta och massivt furugolv
Report, 1994

Author

Åsa Jönsson

Department of Technical Environmental Planning

Anne-Marie Tillman

Department of Technical Environmental Planning

Torbjörn Svensson

Department of Technical Environmental Planning

Subject Categories

Other Environmental Engineering

ISBN

91-540-5668-3

More information

Created

10/7/2017