Livscykelanalys av golvmaterial. En jämförelse av linoleum, PVC-matta och massivt furugolv
Rapport, 1994

Författare

Åsa Jönsson

Institutionen för teknisk miljöplanering

Anne-Marie Tillman

Institutionen för teknisk miljöplanering

Torbjörn Svensson

Institutionen för teknisk miljöplanering

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

ISBN

91-540-5668-3

Mer information

Skapat

2017-10-07