Forskning om elöverkänslighet och andra effekter av elektromagnetiska fält : sjätte årsrapporten från en projektgrupp som tillsatts med anledning av ett regeringsuppdrag till FAS
Report, 2009

hälsoeffekter

elöverkänslighet

elektromagnetiska fält

Author

Anders Ahlbom

Maria Feychting

Yngve Hamnerius

Bioelectromagnetics

Lena Hillert

2009-001

Subject Categories

Telecommunications

Environmental Health and Occupational Health

Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology

More information

Created

10/6/2017