Forskning om elöverkänslighet och andra effekter av elektromagnetiska fält : sjätte årsrapporten från en projektgrupp som tillsatts med anledning av ett regeringsuppdrag till FAS
Rapport, 2009

hälsoeffekter

elöverkänslighet

elektromagnetiska fält

Författare

Anders Ahlbom

Maria Feychting

Yngve Hamnerius

Bioeffekter

Lena Hillert

2009-001

Ämneskategorier

Telekommunikation

Miljömedicin och yrkesmedicin

Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Mer information

Skapat

2017-10-06