Forskning om elöverkänslighet och andra effekter av elektromagnetiska fält : sjätte årsrapporten från en projektgrupp som tillsatts med anledning av ett regeringsuppdrag till FAS
Rapport, 2009

elektromagnetiska fält

hälsoeffekter

elöverkänslighet

Författare

Anders Ahlbom

Maria Feychting

Yngve Hamnerius

Bioeffekter

Lena Hillert

Ämneskategorier

Telekommunikation

Miljömedicin och yrkesmedicin

Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Mer information

Senast uppdaterat

2021-01-22