Realtid vs tidtabellstid. Utvärdering av alternativa presentationssätt
Report, 2000

realtidssystem

informationssystem

kollektivtrafik

gränssnittsutformning

resenärsinformation

Author

MariAnne Karlsson

Department of Consumer Technology

Subject Categories

Other Engineering and Technologies not elsewhere specified

More information

Created

10/7/2017