Realtid vs tidtabellstid. Utvärdering av alternativa presentationssätt
Rapport, 2000

realtidssystem

informationssystem

kollektivtrafik

gränssnittsutformning

resenärsinformation

Författare

MariAnne Karlsson

Institutionen för konsumentteknik

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-07