Att identifiera och värdera produktkvalitet ur kundperspektiv – Del II. En intervjustudie kring metoder och arbetssätt vid Volvo Personvagnar.
Report, 1998

kundcentrerad produktutveckling

kundkravshantering

Author

MariAnne Karlsson

Department of Consumer Technology

Subject Categories

Other Mechanical Engineering

More information

Created

10/7/2017