Att identifiera och värdera produktkvalitet ur kundperspektiv – Del II. En intervjustudie kring metoder och arbetssätt vid Volvo Personvagnar.
Rapport, 1998

kundcentrerad produktutveckling

kundkravshantering

Författare

MariAnne Karlsson

Institutionen för konsumentteknik

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07