Eget hem på äldre dar. Problem och utvecklingsmöjligheter studerade i Utby-området i Göteborg
Book, 1985

äldre

småhus

boende

intervention

Author

Bo G. Eriksson

University of Gothenburg

Lars Grahn

Sadegh Kahani

Jan Paulsson

Chalmers, School of Architecture

Dragan Pavlovic´

Gunilla Enhörning

Anna Gabriels

Birgit Jadelius Modh

Tage Meborg

Subject Categories

Civil Engineering

Sociology

Building Technologies

ISBN

0281-1685

More information

Created

10/7/2017