Eget hem på äldre dar. Problem och utvecklingsmöjligheter studerade i Utby-området i Göteborg
Bok, 1985

äldre

småhus

boende

intervention

Författare

Bo G. Eriksson

Göteborgs universitet

Lars Grahn

Sadegh Kahani

Jan Paulsson

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Dragan Pavlovic´

Gunilla Enhörning

Anna Gabriels

Birgit Jadelius Modh

Tage Meborg

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Sociologi

Husbyggnad

ISBN

0281-1685

Mer information

Skapat

2017-10-07