Seminarium Förbränning av biobränsle på rost
Edited book, 2009

Presentationsunderlag från årligt återkommande seminarium om förbränning av biobränsle på rost. Medverkande är forskare från Chalmers och Lunds tekniska högskola samt representanter från tillverkare och brukare av rosteldade förbränningsanläggningar.

rost

rostpannor

förbränning

biobränsle

Editor

Sven Hermansson

Chalmers, Energy and Environment, Energy Technology

Henrik Thunman

Chalmers, Energy and Environment, Energy Technology

Subject Categories

Energy Engineering

More information

Created

10/7/2017