Seminarium Förbränning av biobränsle på rost
Samlingsverk (redaktörskap), 2009

Presentationsunderlag från årligt återkommande seminarium om förbränning av biobränsle på rost. Medverkande är forskare från Chalmers och Lunds tekniska högskola samt representanter från tillverkare och brukare av rosteldade förbränningsanläggningar.

rost

rostpannor

förbränning

biobränsle

Redaktör

Sven Hermansson

Chalmers, Energi och miljö, Energiteknik

Henrik Thunman

Chalmers, Energi och miljö, Energiteknik

Ämneskategorier

Energiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07