Miljöbilar utan cancerogena och allergena avgaser
Magazine article, 2007

År 2007 blev det stora genombrottet för miljöbilar i Sverige medialt och politiskt liksom med avseende på nybilsförsäljning. Klimatfrågan och koldioxidutsläppen dominerade starkt miljödebatten. Detta medförde tyvärr att bland annat cancer- och allergirisker kom i skymundan på ett orimligt sätt. När helheten vägs in framträder viktiga skillnader mellan olika typer av miljöbilar.

hybridbilar

bilavgaser

etanolbilar

gasbilar

elbilar

luftföroreningar

Author

Göran Petersson

Chalmers, Chemical and Biological Engineering

Tidningen Cancer- och Allergifonden informerar, 2007

11-

Subject Categories

Other Environmental Engineering

Environmental Sciences

More information

Created

10/6/2017