Miljöbilar utan cancerogena och allergena avgaser
Artikel i övriga tidskrifter, 2007

År 2007 blev det stora genombrottet för miljöbilar i Sverige medialt och politiskt liksom med avseende på nybilsförsäljning. Klimatfrågan och koldioxidutsläppen dominerade starkt miljödebatten. Detta medförde tyvärr att bland annat cancer- och allergirisker kom i skymundan på ett orimligt sätt. När helheten vägs in framträder viktiga skillnader mellan olika typer av miljöbilar.

hybridbilar

bilavgaser

etanolbilar

gasbilar

elbilar

luftföroreningar

Författare

Göran Petersson

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Tidningen Cancer- och Allergifonden informerar, 2007

11-

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06