»Man måste väl ibland tro att det som görs blir bra också» Goda projekt och sega strukturer. Rapport i utvärderingen av Storstadssatsningen i Göteborg
Report, 2004

Author

Åsa Andersson

Ulf Borelius

Thomas Johansson

Kerstin Lökken

Ove Sernhede

Jenny Stenberg

Chalmers, School of Architecture

Subject Categories

Cultural Studies

ISBN

91-85371-04-1

More information

Created

10/7/2017