»Man måste väl ibland tro att det som görs blir bra också» Goda projekt och sega strukturer. Rapport i utvärderingen av Storstadssatsningen i Göteborg
Rapport, 2004

Författare

Åsa Andersson

Ulf Borelius

Thomas Johansson

Kerstin Lökken

Ove Sernhede

Jenny Stenberg

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Ämneskategorier

Kulturstudier

ISBN

91-85371-04-1

Mer information

Skapat

2017-10-07