Stärka den kvinnliga forskarens roll inom nanoforskningen
Report, 2008

Rapport "WomenInNano" Projekt En specifik stödfunktion initierad av Europeiska kommissionen i det 6:e ramprogrammet för forskning, etenskap och samhälle, kvinnor och vetenskap. Oktober 2005 - Mars 2008.

mobilisera förkämpare (role model)

nanoforskning

dialog mellan samhälle och vetenskap

nätverk

Author

Uta Klement

Chalmers, Materials and Manufacturing Technology, Surface and Microstructure Engineering

Annett Gebert

Ulrike Wolff

Mariana Calin

Maria Dolores Baro

Spomenka Kobe

Nicole Grobert

Rumiana Kotsilkova

Clara Silvestre

Patricia Crespo del arco

Jeannette Dexpert-Ghys

Birgit Pfau-Effinger

Subject Categories

Materials Engineering

Physical Sciences

Other Social Sciences not elsewhere specified

More information

Created

10/8/2017