Stärka den kvinnliga forskarens roll inom nanoforskningen
Rapport, 2008

Rapport "WomenInNano" Projekt En specifik stödfunktion initierad av Europeiska kommissionen i det 6:e ramprogrammet för forskning, etenskap och samhälle, kvinnor och vetenskap. Oktober 2005 - Mars 2008.

mobilisera förkämpare (role model)

nanoforskning

dialog mellan samhälle och vetenskap

nätverk

Författare

Uta Klement

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik

Annett Gebert

Ulrike Wolff

Mariana Calin

Maria Dolores Baro

Spomenka Kobe

Nicole Grobert

Rumiana Kotsilkova

Clara Silvestre

Patricia Crespo del arco

Jeannette Dexpert-Ghys

Birgit Pfau-Effinger

Ämneskategorier

Materialteknik

Fysik

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08