Förväntningar
Book chapter, 2007

Rum för God Omvårdnad fokuserar på utformningen av den fysiska miljön i boende för äldre samt på personalens möjligheter att påverka sin egen arbetssituation vid renovering och anpassning av ett äldreboende.

Äldreboende

personal

brukarinflytande

renovering

Author

Morgan Andersson

Chalmers, Architecture

Prytz, Joan ed. Rum för God Omvårdnad

6-13
978-91-7164-282-0 (ISBN)

Subject Categories

Civil Engineering

ISBN

978-91-7164-282-0

More information

Latest update

5/12/2020