Förväntningar
Kapitel i bok, 2007

Rum för God Omvårdnad fokuserar på utformningen av den fysiska miljön i boende för äldre samt på personalens möjligheter att påverka sin egen arbetssituation vid renovering och anpassning av ett äldreboende.

Äldreboende

personal

brukarinflytande

renovering

Författare

Morgan Andersson

Chalmers, Arkitektur

Prytz, Joan ed. Rum för God Omvårdnad

6-13
978-91-7164-282-0 (ISBN)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

ISBN

978-91-7164-282-0

Mer information

Senast uppdaterat

2020-05-12