Metodik för statistisk utvärdering av miljötekniska undersökningar i jord
Report, 2009

Author

Tom Purucker

Pär-Erik Back

Fredric Engelke

Robert Stewart

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Subject Categories

Civil Engineering

Other Civil Engineering

ISBN

978-91-620-5932-3

More information

Created

10/10/2017