Det är skillnad på skatt och skatt
Magazine article, 2013

Istället för en skattebefrielse för mikroproducenter föreslår utredningen om nettodebitering att ta in skatt som vanligt och ge en motsvarande skattereduktion. Man kan ju undra om det blir enklare ?

Author

Jan-Olof Dalenbäck

Chalmers, Energy and Environment, Building Services Engineering

Energimagasinet

0348-9493 (ISSN)

5/2013 40-41

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Energy

Subject Categories

Civil Engineering

More information

Created

10/7/2017