Det är skillnad på skatt och skatt
Artikel i övrig tidskrift, 2013

Istället för en skattebefrielse för mikroproducenter föreslår utredningen om nettodebitering att ta in skatt som vanligt och ge en motsvarande skattereduktion. Man kan ju undra om det blir enklare ?

Författare

Jan-Olof Dalenbäck

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Energimagasinet

0348-9493 (ISSN)

5/2013 40-41

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Energi

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07