God ljudmiljö i skola - samband mellan ljudmiljö, hälsa och välbefinnande före och efter åtgärdsprogram
Report, 2011

Author

Kerstin Persson Waye

University of Gothenburg

Agneta Agge

University of Gothenburg

Marie Hult

Pontus Larsson

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Applied Acoustics, Room Acoustics

Subject Categories

Environmental Health and Occupational Health

ISBN

978-91-978916-6-0

Rapportserie AMM Göteborgs universitet: 2011:3

More information

Created

10/8/2017