God ljudmiljö i skola - samband mellan ljudmiljö, hälsa och välbefinnande före och efter åtgärdsprogram
Rapport, 2011

Författare

Kerstin Persson Waye

Göteborgs universitet

Agneta Agge

Göteborgs universitet

Marie Hult

Pontus Larsson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik

Ämneskategorier

Miljömedicin och yrkesmedicin

ISBN

978-91-978916-6-0

Rapportserie AMM Göteborgs universitet: 2011:3

Mer information

Skapat

2017-10-08