Byggentreprenörer som utvecklar och innoverar
Magazine article, 2006

construction

innovation

Author

Jan Bröchner

Chalmers, Technology Management and Economics, Service Management and Logistics

Väg- och Vattenbyggaren

0042-2177 (ISSN)

6 33-35

Subject Categories

Civil Engineering

Business Administration

More information

Created

10/7/2017