Byggentreprenörer som utvecklar och innoverar
Artikel i övrig tidskrift, 2006

construction

innovation

Författare

Jan Bröchner

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Väg- och Vattenbyggaren

0042-2177 (ISSN)

6 33-35

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Företagsekonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07